публичная оферта

Публічний договір (оферта) фізичної особи-підприємця Морозова Вадима Олександровича
про
надання послуг з організації проведення фотозйомки / відеозйомки / заходу у фотостудії

м. Харків                                                                                                         від 1 квітня 2020 р.

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України  Фізична особа-підприємець Морозов Вадим Олександрович, код ЄДРПУ 3671401230 (далі – Виконавець) оголошує Публічну пропозицію (оферту) про надання послуг з організації проведення фотозйомки \ відеозйомки \ заходу у фотостудії (далі – Договір).

1.2. Виконавець, діючи на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицію до фізичних осіб як надавач послуг та бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які приймуть (акцептують) Публічний договір (далі – Замовник(и)), надати послуги з повної або часткової організації проведення фотозйомки \ відеозйомки \ заходу у фотостудії, що знаходиться за адресою: місто Харків, вул. Москалівська, №99, приміщення № 46 в будівлі під літ. «А» (далі — Договір).

1.3. Виконавець залишає за СОБОЮ право вносити зміни в дійсний Договір та його Додатки, в зв’язку з чим, Замовник зобов’язується перед отриманням Послуг ознайомитися з Актуальною версією Договору, Додатків та іншою інформацією.

1.4. Даний Договір  та його Додатки є дійсними в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент її акцептування.

 

РОЗДІЛ 2. ТЕРМІНОЛОГІЯ

 

2.1. Заявка- усне або письмове звернення Замовника до Виконавця будь-яким із визначених варіантів зв’язку у Розділі 4, може складатися із деталей, таких як: дата, час, тривалість, бажані декорацій, зал, реквізит, послуги фотографа, обладнання та інші уточнення, щодо організації знімального процесу.

2.2. Фотостудія -це орендований Виконавцем простір, що використовується для організації фотозйомки, відеозйомки або заходів, що знаходиться за адресою: : місто Харків, вул. Москалівська, №99, приміщення № 46 в будівлі під літ. «А».

2.3. Бронювання -це процес, що полягає у тому, що Замовник домовляється з Виконавцем, що в певний час, день йому буде надана послуга (комплекс послуг) на умовах та у розмірі, що були сформовані в заявці та відповідно до цього Договору.

 

РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. Замовник замовляє та зобов’язується прийняти та оплатити послуги Виконавця, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику комплекс послуг з повної або часткової організації фотозйомки / відеозйомки / заходу у фотостудії на умовах цього Договору та його Додатків.

3.2. Види послуг та їх вартість  визначені у Додатку 2.

 

РОЗДІЛ 4. УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ.

 

4.1. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов Договору є факт повної або часткової оплати послуг.

4.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, вартістю послуг та усіх додатків, які є невід’ємними частинами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати даний Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

 

РОЗДІЛ 5. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАВЦЕМ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАЯВКИ

 

5.1. Замовник може сформувати заявку, змінити її деталі або відмінити лише у спосіб, що визначений у цьому Розділі, а саме:

—   за номером телефону 0668057747, що працює лише з 9.00 до 18.00 години, без вихідних;

—  повідомленням у Дірект офіційної сторінки Виконавця в соціальній мережі Інстаграм за посиланням:

 https://instagram.com/darkloft_kh?igshid=1l53txfxu9ig6 ;

  • повідомленням у соціальній мережі Телеграм за посиланням:

 t.me/darkloft_kh

  • оформлення заявки через офіційний сайт Виконавця за електронною адресою:

https://www.dark-loft.com.ua

  • бронюванням певного часу та дати за посиланням:

 https://appevent.ru/w/4325.

5.2. Цей перелік є вичерпним, інші способи зв’язки не можуть бути використаними для формування заявки, зміни її деталей або відміни бронювання.

РОЗДІЛ 6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість послуг, надана Замовнику за цим Договором, становить загальну суму коштів, сплачених Замовником за послуги Виконавця.

6.2. Вартість послуг визначається Виконавцем відповідно до Додатку 1, встановленого на момент замовлення, виходячи з обраного Замовником виду послуг і його ціни.

6.3. Оплата Замовником послуг Виконавця можлива  в готівковій або безготівковій формі.

Безготівкова форма оплати здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Виконавця  та/або у готівковій формі перед початком надання послуг безпосередньо на території фотостудії у день зйомки або заздалегідь.

6.4. Бронювання у святкові та вихідні дні можливе лише за 100% передоплатою.

 

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

 

7.1. Надання Послуг Замовнику не супроводжується складанням акту виконаних послуг.

7.2. Надання Послуг в рамках цього Договору підтверджується фактом споживання Замовником наданих йому Послуг.

 

РОЗДІЛ 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

8.1. Дійсний Договір вважається укладеним з моменту формування Замовником заявки і діє до моменту виконання зобов’язань кожною зі Сторін цього Договору.

 

РОЗДІЛ 9. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

9.1. Виконавець зобов’язується:

9.1.1. Надати Замовнику Послуги в обсязі і в строки, узгоджені сторонами цього Договору;

9.1.2. Сповістити Замовника про виникнення форс-мажорних обставин, які можуть вплинути на обсяг і якість надаваних Виконавцем Послуг, а у разі неможливості забезпечення належного виконання оплаченої Послуги, що є предметом цього Договору, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику вартість оплаченої Послуги, або, за згодою Замовника, виконати свої зобов’язання за цим Договором у погоджений Сторонами час;

9.2.3. Негайно, на першу вимогу (у тому числі усну) Замовника, його представника, докладати зусиль для усунення будь-яких завад, що уповільнюватимуть чи унеможливлюватимуть отримання Замовником послуг за Договором, які виникли з вини Виконавця.

9.2. Виконавець має право:

9.2.1. Призупинити надання Послуг у рамках цього Договору, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності, якщо фактичне використання фото-локацій суперечить цілям, вказаним Замовником у, таке використання може зашкодити Виконавцю шляхом знищення/пошкодження його майна (приміщенню в цілому, фото-локації, обладнанню тощо) або якщо Замовником допущено порушення Правил, визначених у Додатку 1;

9.2.2. Виконавець залишає за собою право не надавати Послуги, якщо підозрює, що Замовлення зроблене з метою вчинення протиправних чи шахрайських дій. У разі даної підозри, Виконавець має право передати дані Замовника органами влади або поліції;

9.2.3. Виконавець залишає за собою право не надавати Послуги, якщо підозрює, що Замовник (або будь-який учасник знімального процесу\заходу)  знаходиться у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або під дією будь-якого психотропного засобу;

9.2.4. Здійснювати контроль за порядком у студії та дотриманням Замовником умов даного Договору і чинного законодавства України шляхом здійснення відеоспостереження, відео-, аудіозапису або персо;

9.2.5. Не надавати Замовнику будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані при бронюванні;

9.2.6. На обробку, збирання, використання даних, що були отримані при наданні формуванні заявки Замовником або у процесі надання послуг.

9.3. Замовник має право:

9.3.1. Самостійно визначати при бронюванні дату, час, тривалість, склад послуг, що будуть йому надані Виконавцем (за винятком мінімального часу надання Послуги);

9.3.2. Достроково скасувати заброньовану та оплачену Послугу, не пізніше, як за 2 (два) робочих дні до дати надання Послуги. Сума, пропорційна вартості замовленої за бронюванням Послуги, підлягає поверненню Замовнику впродовж 30 календарних днів з моменту скасування бронювання. У випадку скасування бронювання менш, як за 2 (два) робочих дні (або 48 годин) до дати надання Послуги – передоплата не повертається.

9.3.3. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки надання Послуги;

9.3.4. Використовувати обладнання та/або реквізити студії, які відповідають оформленому бронюванню.

9.4. Замовник зобов’язаний:

9.4.1. Оплатити в повному обсязі вартість послуг на умовах, встановлених цим Договором;

9.4.2. Ознайомитися та дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил та інших умов надання послуг.

9.4.3. Відшкодувати повністю завдані Виконавцю збитки за умови пошкодження реквізиту, обладнання, декорації, техніки та ін. 

9.4.4. Повідомити всіх учасників знімального процесу, що всі

9.4.5. У письмовому вигляді попередити Виконавця перед початком надання послуг про всі відомі захворювання власні та всіх учасників знімального процесу, що були запрошені Замовником, що можуть загостритися або проявитися, або є інфекційними та можуть бути шкідливими для інших учасників знімального процесу.

 

РОЗДІЛ 10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

 

10.1. Сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за Договором по будь-яким позовам, або вимогам/претензіям щодо Договору, або його виконанню, обмежується сумою платежу, що отримана Замовником від Виконавця за Договором в якості оплати Послуги.

10.2. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які його дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків Виконавцю та/або будь-яким третім особам, або за будь-які його дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.

10.3. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які дії або бездіяльність третіх осіб, що приймали участь у заході під час надання Послуг Виконавцем.

10.4. Виконавець не несе відповідальність за неявку Замовника, або його спізнення до місця надання Послуг чи неможливості скористатися Послугою, й кошти за відповідні Послуги не повертаються.

10.5. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та (або) збої роботи комп’ютерної мережі, громадянські заворушення, безлади.

10.6. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я, безпеку Замовника та осіб, що були ним залученні для організації фотосесії\ відеозйомки\ заходу, а також за збереження їх майнових цінностей.

 

РОЗДІЛ 11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

11.1. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами.

11.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір передається на розгляд суду у порядку, передбаченому Законодавством.

 

РОЗДІЛ 12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

МОРОЗОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

КОД ЗА ЄДРПУ 3671401230

МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ: м. Харків, вул. Москалівська, №99, приміщення №46  в будівлі під літ. «А»

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК : UA933515330000026002052170507

МФО: 305299,  назва банку: «ПриватБанк»

Рахунок отримувача (скорочений): 4246001001534407